Заходи в клуб vulkan russia и хватай удачу за хвост!
share usb to ethernet
такого типа